Home

Wat is Renpro BV?

Renpro staat voor “Renewed Processes” met als doel het verbeteren en borgen van:

 • Kwaliteit van productie- en logistieke processen
 • Verhogen productiviteit en efficiency
 • Aansturen en controleren van projecten

Wie is Renpro?

Renpro is opgericht in 2006 door Peter Boeters om, op basis van zijn kennis en ervaring van het optimaliseren van bedrijfsresultaten en projectmanagement, organisaties te ondersteunen en adviseren in het gewenste verbetertraject.

Doelstelling van Renpro:

Het ondersteunen van organisaties bij het invoeren en borgen van verbetertrajecten noodzakelijk voor het optimaliseren van het bedrijfsresultaat, gebaseerd op:

 • Zoeken van creatieve oplossingen
 • Verbeteren van onderlinge communicatie
 • Open staan voor alternatieven

Werkwijze van Renpro:

 • In een gezamenlijk overleg wordt met alle betrokkenen vastgesteld wat de Kritische Succes Factoren (KSF’s) zijn die bepalend zijn voor het bedrijfsresultaat.
 • Opstellen van prestatie-indicatoren voor het meten, registreren en communiceren van afgesproken doelstellingen.
 • Invoeren en borgen van verbetertrajecten gebaseerd op de KSF’s.

Wat kan Renpro voor u betekenen?

(Tijdelijke) ondersteuning van uw management bij:

 • het invoeren van verbetertrajecten
 • Het vastleggen van werkmethoden en daaraan verbonden verantwoordelijkheden en bevoegdheden

(Tijdelijke) ondersteuning van uw bedrijfsvoering bij:

 • Projectmanagement
 • Opstellen van (financiële) rapportages
 • Begeleiden van subsidietrajecten
 • Vervangen van management